• logotyp

AdminStudio

AdminStudio-sviten förenklar ett företags applikationshantering och effektiviserar migrationen till Windows 10, virtualiseringen av desktop- och serverapplikationer, hanteringen av mobila applikationer samt dagliga applikationsoperationer.

Verktyget eliminerar stora hinder för införandet till molnet genom att automatisera konverteringen och publiceringen av multipla virtuella format.

Automatisering och integration med ledande mjukvarudistributionsverktyg samt arbetsflödets möjligheter hjälper stora företag att effektivisera sina processer. Den ökar förmågan att inverka på investeringar i MSI-paketerade applikationer och att publicera fysiska och virtuella paket över hybrida miljöer från klienten till molnet. Man reducerar därmed tiden och kostnaden för migrationsprojekt.

Flexera Softwares produkter har ett unikt sätt att hantera mjukvaruanvändning strategiskt över hela företagets livscykel för mjukvaror. Över 10 000 företag och organisationer litar på att AdminStudiosviten eliminerar behovet av multipla enskilda verktyg och ger en integrerad lösning för team som sträcker sig från en ensam paketerare till hela avdelningar. Man reducerar effektivt antalet samtal till HelpDesk och ökar produktiviteten hos användarna genom att leverera konsekventa och pålitliga distributioner.

Den kompletta sviten består av MSI-paketering, virtuell paketering, anpassningsverktyg, konflikthantering, funktionstester samt en kraftfull rapportmotor